Skip to content

Persondatapolitik gældende for Aalborg Lufthavn

Ved brug af Aalborg Lufthavns hjemmeside, nyhedstjenester og sociale medier

1. Indledning

I det følgende kan du læse Aalborg Lufthavns politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Aalborg Lufthavns hjemmeside (herunder udfyldelse af formularer), tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post) eller færdes på de sociale medier, hvor Aalborg Lufthavn har en profil/side.
Når du færdes på (og interagerer med) Aalborg Lufthavns hjemmeside eller tilmelder dig Aalborg Lufthavns nyhedstjenester eller færdes på de sociale medier, på hvilke Aalborg Lufthavn har en profil/side, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er Aalborg Lufthavns cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Aalborg Lufthavns hjemmeside, nyhedstjenester eller sider på sociale medier.

Aalborg Lufthavn værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
Aalborg Lufthavn betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Aalborg Lufthavn a.m.b.a.
CVR. nr. 20121483
Ny Lufthavnsvej 100
9400 Nørresundby
E-mail: info@aal.dk
Tlf: +45 98 17 11 44


2. Aalborg Lufthavns indsamling af dine personoplysninger

Aalborg Lufthavns behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Aalborg Lufthavn gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Aalborg Lufthavn ikke længere har grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester eller færdes på vores sider på de sociale medier forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. samt at kunne give dig relevant indhold på de sociale medier. Aalborg Lufthavn indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Aalborg Lufthavns hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden (cookies) og udfyldelse af formularer samt tilmelding til vores nyhedstjenester eller din færden på vores sider på de sociale medier.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 2. Hvilken browser du bruger
 3. Hvilken ip-adresse du har
 4. Eventuelt hvilket brugernavn på sociale medier, du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Aalborg Lufthavns hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at tage stilling til vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside. For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler Aalborg Lufthavn ligeledes følgende personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Evt. oplyst postnummer
 • Oplysninger om du er forretningsrejsende, fritidsrejsende eller en kombination heraf.

For at kunne målrette markedsføringen kan Aalborg Lufthavn endvidere indhente oplysninger om dine interesser inden for rejsemål.
Når du færdes på vores sider på de sociale medier, opfordrer vi dig til, at du ikke sender os følsomme eller fortrolige oplysninger, f.eks. cpr.nr., kontooplysninger eller helbredsoplysninger.
Du giver SAMTYKKE til, at Aalborg Lufthavn må tagge dig i et opslag på vores side på de sociale medier i forbindelse med konkurrencer, herunder navnlig i forbindelse med udtrækning af vinderen.

Udfyldelse af kontakt- og bestillingsformularer på aal.dk

Ved udfyldelse af formularer på Aalborg Lufthavns hjemmeside, for eksempel ved bestilling af årskort til Direct Parking eller andre typer af kort, modtager Aalborg Lufthavn de nødvendige kontaktoplysninger fra dig på mail til at kunne udføre den ønskede serviceydelse/bestilling. Efter udførelse slettes den pågældende mail efter 60 dage og data gemmes forsvarligt så længe den pågældende ydelse (fx et parkeringskort) er aktiv. Ved deaktivering slettes alt data ligeledes indenfor 60 dage. Persondata ved udfyldelse af formularer på aal.dk videregives aldrig til 3. part. 

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode.

Aalborg Lufthavn indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring som elektronisk post. Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende rejsemål fra vores samarbejdspartnere, som udbyder rejser, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer samt konkurrencer.

Oplysninger om dine interesser kan indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til dig. Nyhedstjenesterne kan således tilpasses ud fra de oplysninger, du evt. har afgivet om dine interesser.

Når du færdes på vores sider på de sociale medier indsamles dine kontaktoplysninger for at kunne stille de tjenester/funktioner til rådighed, som de sociale medier tilbyder.

Aalborg Lufthavn opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Aalborg Lufthavns nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/disse tjeneste(r), sletter Aalborg Lufthavn dine personoplysninger inden for 60 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.
I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Aalborg Lufthavn. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Aalborg Lufthavn og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Aalborg Lufthavn selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Aalborg Lufthavn behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Aalborg Lufthavn behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Aalborg Lufthavn ved at skrive til denne e-mailadresse: marketing@aal.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Aalborg Lufthavn i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Læs mere om samtykke vedrørende modtagelse af nyhedsbreve.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Aalborg Lufthavn på ovennævnte mailadresse. 

Persondata – Facebook

Hvad sker der, når jeg følger/synes godt om Aalborg Lufthavn på Facebook?:

Når du følger/synes godt om Aalborg Lufthavns Facebookside vil du gennem Facebook se opslag / annoncering fra Aalborg Lufthavn.

Herunder indhold som:

 • Rejseinspiration fra samarbejdspartnere (flyselskaber og rejseselskaber med fly/rejser fra Aalborg Lufthavn)
 • Billeder/videoer fra Aalborg Lufthavn
 • Konkurrencer (se vilkår for deltagelse i konkurrencer på Facebook)
 • Relevant information for flypassagerer
 • Anden information der er relateret til luftfart og Aalborg Lufthavn

Du kan til enhver tid vælge ikke længere at følge/synes godt om Aalborg Lufthavn på Facebook.

I henhold til accept af Facebooks brugerbetingelser, vil du stadig kunne få vist annoncering fra Aalborg Lufthavn. Vi henviser til Facebooks brugerpolitik.

Vi gør opmærksom på, at Facebook kan indsamle data om din adfærd ved interaktion med Aalborg Lufthavns Facebookside. Facebooks datapolitik

Kommentarer til opslag fra Aalborg Lufthavn på Facebook:

Kommenterer du på et af vores opslag på vores væg og senere ønsker dette slettet, kan du selv aktivt slette kommentaren, eller rette henvendelse til os. Dette gør sig også gældende, hvis du laver et opslag på vores Facebook-side. Vi gemmer som udgangspunkt opslag, da vi bruger statistikken fra opslagene til udvikling af opslagenes relevans for vores brugere.

Beskeder i indbakken på Aalborg Lufthavns Facebookside:

Sender du en besked til os i indbakken gemmes den i op til 180 dage. Du kan til enhver tid bede os om at slette den inden de 180 dage. Vi fraråder dig at sende personfølsomme oplysninger såsom crp.nr., kontooplysninger og helbredsoplysninger.

Konkurrencevilkår:

Ved deltagelse i Aalborg Lufthavns konkurrencer på Facebook giver du samtykke til, at vi må offentliggøre dit navn i et opslag på vores Facebookside – dette er for at alle deltagere af konkurrencen kan se, at der er trukket/udvalgt en vinder af hver konkurrence. Du vil også få besked via kommentaren, hvormed du har deltaget i konkurrencen.

Ønsker du efterfølgende dit navn slettet, kan du til en hver tid rette henvendelse til os, hvorefter vi sletter det i opslaget.

Alt information vi skulle indsamle (navn) benyttes kun i forbindelse med konkurrencen.

Vinder du en af Aalborg Lufthavns konkurrencer på Facebook, kan det være nødvendigt, at du skal sende kontaktoplysninger via mail. Det kan være i forbindelse med forsendelse af præmie. Mails med adresseoplysninger vil blive slettet senest 90 dage efter korrespondancen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: marketing@aal.dk eller i indbakken på Facebook. Ved hastesager kan du ringe til vores hovednummer: +45 98 17 11 44