Skip to content

Aalborg Lufthavn – den bæredygtige rejse

I Aalborg Lufthavn er arbejdet med den bæredygtige omstilling i fuld gang, hvor der igennem det internationale carbon management program Airport Carbon Accrediation sættes et klimavenligt fokus på hele rejsen –​ fra parkeringpladsen til flytrappen.

Hver dag er Aalborg Lufthavn udgangspunktet for mange passagerers rejse. De lægger deres start på rejsen i vores hænder, og de forventer en god rejseoplevelse. Det forpligter og kræver, at vi hver eneste dag yder den bedst mulige service, og en vigtig del af den service er en lufthavn, der følger udviklingen og fra start til slut tager et klimabevidst ansvar for rejsen.

Uanset om en passager tager bilen eller toget til lufthavnen, skal til forretningsmøde i København eller tilbringe en uge i solen på Mallorca, er målet at blive en fuldt CO2-neutral lufthavn – med afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og certificering gennem Airport Council International Europes Airport Carbon Accrediation program   

Vores overordnede mål i den bæredygtige omstilling:

 • Ved udgangen af 2021 skal Aalborg Lufthavn være en certificeret CO2-reducerende lufthavn.
 • Ved udgangen af 2025 skal Aalborg Lufthavn være en certificeret CO2-neutral lufthavn gennem løbende CO2-reduktion i lufthavnen såvel som klimakompensation.
 • I 2050 skal Aalborg Lufthavn, inklusiv flytrafikken til og fra lufthavnen være CO2-neutral.

 

Certificate of Accreditation

Den 10. november 2021 opnåede Aalborg Lufthavn niveau-2 certificering og indfriede dermed delmålet om at være en CO2-reducerende lufthavn i løbet af 2021.

I Januar 2024 opnåede Aalborg Lufthavn en niveau-3 certificering, som omhandler 'Optimisation' i forhold til lufthavnens systematiske reducering af CO2-udledninger. Det er et vigtigt skridt i forhold til at få en 3+ certificering, der gør Aalborg Lufthavn til en CO2-neutral lufthavn.

Certificeringen skal årligt fornyes ud fra gældende CO2-reducerende standarder.


Airport Carbon Accreditation
- Et systematisk arbejde med CO2-reduktion

I bestræbelserne på at bidrage til den grønne omstilling og blive en mere klimavenlig virksomhed, har Aalborg Lufthavn besluttet at strukturere arbejdet med CO2 reduktion ud fra det internationalt anerkendte carbon management program for lufthavne, Airport Carbon Accreditation. Dette program henvender sig specifikt til lufthavne, som ønsker at reducere deres CO2-emissioner og dermed gøre en forskel for klimaet.

Airport Carbon Accreditation benyttes af en lang række lufthavne verden over, og tilbyder lufthavnene en struktureret ramme for, hvordan man kan arbejde med CO2 reduktion. Programmet giver blandt andet lufthavnene mulighed for at identificere følgende:

 • Lufthavnens emissionskilder
 • Kortlægning af lufthavnens CO2-emissioner
 • Processer for styring og neutralisering af CO2-emissioner
 • Processer for forøgelse af effektiviteten gennem neutralisering af CO2-emissioner.
 • Processer for positivt at påvirke hele luftfartsbranchen  

Airport Carbon Accreditation tilbyder lufthavnene en officiel certificering fra niveauerne 1 til 6.

 • For at opnå niveau-1 certificering skal man identificere sine emissionskilder og registrere sin CO2-emissioner.
   
 • For at opnå niveau-2 certificering skal man herudover kunne påvise et fald i CO2-emissioner over en 3-årig periode, samt vise, at man har en CO2-politik og man aktiv arbejder med CO2-reduktion.
   
 • For at opnår niveau-3 certificering skal man herudover inkludere alle CO2-emissioner fra tredjeparter (flyselskaber, passagerer osv.) og engagere tredjeparterne i aktivt at reducere CO2-emissionerne tilknyttet lufthavnen.
   
 • For at opnå niveau-3+ certificering skal man herudover kompensere for lufthavnens resterende CO2-emissioner, ved brug af troværdige og godkendte klimakreditter. 
   
 • For at opnå niveau-4 certificering skal man herudover definere en langsigtet klimaplan om absolut CO2-neutralitet, som skal korrespondere med kravene i Paris-aftalen. Ligeledes skal man kunne bevise, at lufthavnen aktivt driver tredjeparter til at reducere deres CO2-emissioner.
   
 • For at opnå niveau-4+ certificering skal man herudover kompensere for lufthavnens resterende CO2-emissioner, ved brug af troværdige og godkendte klimakreditter. 

Aalborg Lufthavn har arbejdet intensivt med at identificere sine emissionskilder, beregne de faktiske CO2-emissioner, og været i stand til at påvise et fald i CO2-emissioner for 2018, 2019, 2020 og 2021.

Herudover har Aalborg lufthavn lagt en ambitiøs klimastrategi, som på sigt skal resultere i, at vi bliver en CO2-neutral lufthavn.

Aalborg Lufthavns emissionsdata og klimastrategi blev i sommeren 2021 eksternt revideret af en konsulent fra Price Waterhouse Cooper i København. Han har underskrevet en erklæring på, at vores emissionsdata er korrekte, han har godkendt vores klimastrategi, og herefter indstillet os til certificering hos ACA.    

Nedenstående illustrerer de 6 niveauer indenfor Airport Carbon Accreditation, og hvilke niveauer Aalborg Lufthavn fokuserer på pt.


Aalborg Lufthavns miljøpolitik

Aalborg Lufthavn er forpligtet til at beskytte og forbedre miljøet, fordi en bæredygtig og ansvarlig tilgang til det miljø, der omgiver os, er en værdi, som støttes af alle medarbejdere og interessenter. Hver dag stræber AAL efter at sikre, at vores miljøpræstation er effektiv, og at AAL reducerer miljøpåvirkningen af vores aktiviteter i overensstemmelse med principperne om bæredygtig udvikling.

Læs mere om lufthavnens miljøpolitik


 

Bæredygtige initiativer i Aalborg lufthavn

Aalborg Lufthavn har igennem en årrække og løbende gennemført projekter og tiltag, som alle har været med henblik på at reducere lufthavnens CO2-emissioner. 

Aalborg Lufthavn har implementeret følgende tiltag:

 • Aalborg Lufthavn har aktivt udskiftet al vores belysning med LED-teknologi siden 2021. Inden 2023 er 99% af lyskilderne blevet skiftet til LED. Dette gælder for terminalen, parkeringsområderne, landingsbanen og rampen. Mellem 2018 og 2021 opnåede AAL en reduktion på 12% i elforbruget. Den fulde effekt af dette vil først være fuldt synlig i 2023.
   
 • I 2022 havde Aalborg Lufthavn 34 elektriske strømstande til rådighed på parkeringspladserne i passagerparkeringen. I 2021 havde Aalborg Lufthavn 22 elektriske strømstande, så ændringen til 34 stande repræsenterer en stigning på 55% på ét år.
   
 • Løbende udskiftning af operationelt udstyr med elektriske alternativer (i øjeblikket er 50% af operationelt udstyr el drevet).
   
 • I 2020/2021 gennemførte AAL en energiscreening af hele lufthavnen, hvilket gjorde det muligt at identificere, hvor vores udledninger fra scope 1 og 2 kan optimeres og gøres mere effektive. Denne rapport har givet indsigt i, hvilke forbedringer og investeringer AAL kunne foretage for at reducere vores CO2-udledning. Baseret på denne rapport købte AAL en elektrisk flytrappe i 2021. Andre investeringer er undervejs.
   
 • Fokus på genbrug af materialer for at fremme den cirkulære økonomi. Der smides ikke noget ud, som kan anvendes igen.
   
 • Aalborg Lufthavns scope 2-udledningskilder er identificeret som elektricitet og fjernvarme, og udgifterne er registreret i cloud-løsningen EnergyKey. Aalborg Lufthavn har tilsluttet alle deres målere for elektricitet og fjernvarme til programmet. Denne cloud-løsning gør det muligt for os at følge vores forbrug time for time. Det er også muligt at indstille alarmer, hvis vores forbrug ændrer sig markant.
   
 • IT-udstyr, der skal udskiftes, og som er defekt eller på anden måde ikke længere er værdifuldt for lufthavnen, sendes til PingIT A/S, som genbruger så meget som muligt.
   
 • I bageriet ved Penny Lane anvendes "Too Good to Go," hvilket muliggør reduktion af madspild.
   
 • AAL har en mailadresse, hvor medarbejderne kan sende bæredygtige forslag ind. Disse forslag drøftes løbende.
   
 • Aalborg Lufthavn har implementeret parkeringspladser med mulighed for at oplade eldrevne køretøjer for biludlejningsfirmaerne. Dette er for at imødekomme biludlejningsfirmaernes ønske om at udleje flere elbiler. Disse stande blev implementeret i juli 2023.
   
 • Aalborg Lufthavn samarbejder med Port of Aalborg, Aalborg Universitet og Shell (blandt andre) i et projekt med lavemissionsbrændstoffer kaldt CCU HUB, som vil gøre det muligt på sigt for Aalborg Lufthavn at forsyne deres operative fly med grøn brændstof.
   
 • Aalborg Lufthavn er repræsenteret i forskellige partnerskaber, hvor der samarbejdes med forskellige industrier om en mere bæredygtig forretningsudvikling heribland MeSAF og Lowcarbfuelsdk.

 • Aalborg Lufthavn vurderer løbende om der er behov for at øge kapaciteten af parkeringspladser med ladestander til eldrevne køretøjer for at imødekomme passagerernes behov og fremme den grønne omstilling.
   
 • Kun have elektricitetsdrevet Ground Service Equipment (i øjeblikket er 50% drevet af elektricitet i dag). Overgangen fra en brændstofdrevet til en elektrisk drevet motor sker ikke til hvilken som helst pris. Det skal gøres omhyggeligt. Der smides ikke noget væk, der stadig fungerer, eller som kan genbruges i en anden sammenhæng. Hvis det ikke kan repareres eller genanvendes, bliver det erstattet af en elektrisk drevet motor.
   
 • Aalborg Lufthavn rapporterer regelmæssigt vores klimaregnskaber til både vores bank og bestyrelsen.
   
 • Aalborg Lufthavn arbejder kontinuerligt på at reducere vores udledninger så meget som muligt. Hvad der ikke kan reduceres, planlægger AAL at kompensere for med et kompensationsprojekt. AAL ønsker, at kompensationsprojektet skal være i det lokale område for at forbedre diversiteten i vores eget område.

Luftfartens Klimapartnerskab

En omfattende plan for luftfartens bæredygtige omstilling

Aalborg Lufthavn er en del af Luftfartens Klimapartnerskab, hvor ønsket er at bidrage positivt til at omstille luftfarten til en fuldt bæredygtig transportform.

Planen, bestående af 33 konkrete initiativer, sigter mod at opfylde Danmarks mål om en 70 % reduktion af CO2-udledningen fra indenrigsflyvning. Men partnerskabet stræber endnu længere og sigter mod at gøre 30 % af flybrændstoffet brugt af fly, der afgår fra danske lufthavne i 2030, fri for klimabelastende emissioner ved hjælp af biogas, vindmøllestrøm og CO2-fangst. Dette vil gøre Danmark til en pioner inden for luftfartens omstilling. Målet er at skabe en konkurrencedygtig dansk luftfartssektor med lavere CO2-udslip, der kan konkurrere på lige fod med luftfarten i Asien, USA og EU. Ideen er, at bæredygtig flyvning skal være et afgørende konkurrenceparameter, og dette er kernen i klimafonden og Luftfartens Klimapartnerskab.

Luftfartssektoren i Danmark har i samarbejde med eksperter og organisationer udarbejdet en handlingsplan, der vil fremme luftfartens omstilling. Dette skaber også vejen for ambitionen om, at Aalborg Lufthavn skal opnå en nul CO2-udledning inden 2050.

Med Klimapartnerskabets anbefalinger kan Danmark og danske virksomheder blive globale rollemodeller for en reel omstilling af luftfarten og andre dele af transportsektoren, som ikke umiddelbart kan elektrificeres. Partnerskabets handlingsplan har potentialet til at skabe et eksporteventyr, som vil styrke danske arbejdspladser og cementere Danmarks førende rolle indenfor udvikling og eksport af klimaløsninger.

Handlingsplanen fokuserer på fire hovedinitiativer:

 • Sikring af adgangen til biobaseret flybrændstof: For at fremme udbud og efterspørgsel af klimavenlige brændstoffer skal der investeres i produktionen af biobrændstof, muligvis ved at indføre et nationalt krav om iblanding. Målet er, at 30 % af flybrændstoffet, der tankes i danske lufthavne i 2030, skal være biobaseret.
   
 • Nationale handlingsplaner for forsyningskæden: For at muliggøre produktionen af lavt CO2-aftryks brændstoffer som biogas, grøn strøm og CO2-fangst, er det afgørende at etablere nationale handlingsplaner. Disse planer skal sikre forsyningen af grøn strøm til brintproduktion og CO2-fangst. En samlet strategi for omstilling og udvikling af Power-to-X er også nødvendig. Det er vigtigt, at både private og offentlige aktører samarbejder for at nå de ambitiøse mål for omstilling.
   
 • Luftfartens Klimafond som drivkraft for efterspørgslen efter biobrændstof: Luftfartens Klimafond skal støtte markedet for biobrændstof ved at opkræve en klimaafgift på 20-30 kr. pr. passager, der rejser fra danske lufthavne. Denne afgift skal dække en stor del af prisforskellen mellem fossile brændstoffer og de mindre CO2-udledende alternativer. Derved vil fonden bidrage til at skabe efterspørgsel efter de dyrere biobrændstoffer i luftfartssektoren og fremme en øget produktion på lang sigt.
   
 • Internationalt engagement: Selvom en global CO2-afgift, hvor indtægterne støtter luftfartsudvikling, ville være den mest effektive løsning, er den desværre ikke umiddelbart forestående. Derfor er det nødvendigt for Danmark at træffe foranstaltninger nu, samtidig med at der fortsat arbejdes på at finde internationale og europæiske løsninger.

Aalborg Lufthavn arbejder med den grønne omstilling og igennem de sidste mange år er der blevet arbejdet målrettet med at reducere Aalborg Lufthavns CO2-aftryk. AAL er kommet langt med blandt andet at skifte til LED-belysning og til el-køretøjer, men for at blive CO2-neutrale er klimakompensation en nødvendighed. AAL arbejder hen mod at kunne klimakompensere lige op ad lufthavnen – nemlig på øen Egholm. Under navnet Egholm Park er mere end halvdelen af markerne nu lagt om til vedvarende naturarealer, hvilket især vil styrke biodiversiteten og naturoplevelsen på øen.

Projektet er iværksat, og er i proces med at blive verificeret af uafhængige konsulenter.
Indtil verificeringen er på plads, er klimaeffekten ikke indregnet.  

Egholm har optimale forhold. Ud fra hundredvis af prøver er jorden til Egholm Park blevet analyseret for at undersøge potentialet for kulstofopbygning og CO2-optag. Forventningen er på mindst 27.000 tons CO2-optag over en 10-årig periode. Samtidig sikrer lufthavnen et samarbejde om en hensigtsmæssig forvaltning af området, hvor der tages hensyn til lufthavnens gældende forpligtelser og lovkrav omkring flysikkerhed.

Dette forudsætter blandt andet, at digerne op til fjorden bevares og at græsarealerne afgræsses. Kulstofopbygningen bliver i perioden løbende afdækket.

- Aalborg Lufthavn forbinder Nordjylland med resten af verden, hvor direkte flyforbindelser og udviklingen af lufthavnen gavner hele regionen – herunder erhvervslivet. De ambitioner og muligheder Egholm Park bringer med sig sker uafhængigt af planerne for den kommende 3. Limfjordsforbindelse, siger formand for Aalborg Lufthavns bestyrelse, Thomas Kastrup-Larsen.

Læs mere om Egholm-partnerskabet