Skip to content

ID kort og bilpas

For at få adgang til Aalborg Lufthavns afspærret område, skal du enten have et midlertidigt ID kort eller et permanent ID kort. Det midlertidige ID kort udstedes og er kun aktuelt på den pågældende dag for dit besøg i lufthavnen. For at få udstedt et midlertidigt ID kort - også kaldet et gæstekort - skal du kontakte lufthavnen for yderligere information. 

For at få pernament adgang til lufthavnens afspærret område skal du ansøge om et ID kort via en samtykkeerklæring, som du finder nedenfor. Pernament ID kort og bilpas kan kun udstedes såfremt du har et tjenstligt ærinde i Aalborg Lufthavn.

Til den/de som skal have permanent ID kort og bilpas, udfyldes samtykkeerklæringen.

Vi vil også gerne have, at en person i den tilknyttede virksomhed bliver den kortansvarlige, altså en som vi kan tage kontakt til, når lufthavnen skal lave audit på virksomheden, jf. baggrundskontrol af de ID kortindehavere, som er i virksomheden. På samtykkeerklæringen skal denne udfylde sine oplysninger.

Proceduren for ansøgning af permanent ID kort til Aalborg Lufthavn bliver så således til ansøgerne:

For at få adgang til AAL, skal du først og fremmest ansøge om ID kort via Samtykkeerklæring, som udfyldes og sendes (cargo@aal.dk) eller afleveres i vores Cargo-afdeling, hvor der også skal tages et billede, enten ved indlevering af samtykkeerklæring eller ved den fysiske afhentning af kortet. 

Herefter bliver samtykkeerklæringen sendt til godkendelse hos politiet og samtidig med det, oprettes du i vores e-learningssystem, hvor du vil få et link på den Email, som du har skrevet på samtykkeerklæringen.

Det vil være to kurser, et safety kursus og et security kursus. Når begge er bestået (med min 80 % rigtige), ved en lille prøve i kurset, og når godkendelsen er kommet retur fra politi, så er du klar til at få udleveret dit ID kort.

Samtykkeerklæringen kan findes her

Declaration of consent can be found here

Ved udfyldelse af samtykkeerklæring for personer uden MitID, skal nedenstående dokument printes, underskrives og sendes med den oprindelige samtykkeerklæring til ID kort.

Samtykkeerklæring for personer uden MitID

Har du flere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os igen ved kontakt til Aalborg Lufthavns Cargo-afdeling: 96 35 77 66 eller cargo@aal.dk.

Krav om baggrundskontrol 

Alle personer, der har behov for et ID-kort til Aalborg Lufthavn, skal have gennemført en baggrundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden ID-kortet kan udstedes jf. EU forordning 2015/1998 pkt. 11.0.3; 11.1.3 og pkt. 11.1.5. Det er virksomheden, som ansøger er ansat i, der skal foretage denne baggrundskontrol samt kunne dokumentere dette.

Baggrundskontrollen indeholder tre punkter, som skal være opfyldt, før Aalborg Lufthavn kan udstede et ID-kort:

1. PERSONENS IDENTITET SKAL FASTSLÅS VED FREMVISNING AF GYLDIG
BILLEDLEGITIMATION (PAS ELLER KØREKORT).

2. STRAFFEATTEST:
Der skal fremvises en straffeattest fra alle bopælslande mindst de foregående 5 år. Ved bopælsland forstås lande, hvor man har haft folkeregister-adresse i minimum 6 måneder.

3. CV-KONTROL OG REFERENCER:
Der skal foretages en cv-kontrol, der skal omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser i mindst de foregående 5 år. (der skal kunne redegøres for "huller" i cv'et på mere end 28 dage)

VERIFIKATION AF REFERENCER:
For at en baggrundskontol er gennemført skal der foretages en verifikation af samtlige uddannelses- og ansættelsesforhold inden for de seneste 5 år. Såfremt der har været afbrydelser i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb af mere end 28 dages varighed, så skal dette undersøges nærmere. Denne undersøgelse betyder også at arbejdsgiver skal foretage en vurdering af afbrydelsen/afbrydelserne; er der tale om en forklarlig afbrydelse og kan den anførte årsag til afbrydelsen verificeres eller understøttes af dokumentation.

Baggrundskontrollen skal foretages hvert 5. år.

Priser for ID kort og bilpas kan findes nedenfor.

  Pris
*ID kort: 190,- + moms
Bilpas: 100,- + moms

*Inklusiv awareness kursus.

Udløbet/bortkommet ID-kort og bilpas

ID-kortet og bilpas er personligt og må ikke overdrages eller anvendes af andre end ID-kort indehaveren. 

ID-kort og bilpas, der er udløbet, eller som ikke skal bruges mere, skal afmeldes og straks returneres til Cargo i Aalborg Lufthavn.

Bortkommer ID-kort eller bilpas, skal dette straks informeres til Aalborg Lufthavn.