Skip to content

Servicekoncept

Både Aalborg Lufthavn og Selskaberne ønsker at højne servicen for passagerer, der benytter Taxi fra Aalborg Lufthavn. Derfor er servicekonceptet en vigtig del af Taxi Management 1.0.

Servicekonceptet opstiller en række servicekrav som selskaber og chauffører skal overholde.

Det er de enkelte selskabers ansvar at indskærpe over for chauffører og vognmænd at både regler, og Aalborg Lufthavns servicekrav skal efterleves.

Servicekrav

For at sikre et højt serviceniveau fastsættes en række krav til chauffører, der leverer taxiservice i lufthavnen:

Profilbeklædning

Chaufføren skal optræde præsentabel og velsoigneret og altid bære den profilbeklædning, der er anvist af det pågældende Selskab. Selskaberne informerer Aalborg Lufthavn om den til enhver tid gældende profilbeklædning for selskabets chauffører.

Taxier

Taxier skal være velholdte og rengjorte både ind- og udvendigt.

Passagerservice

Chauffører skal behandle alle passagerer lige. Passagerer skal altid tilbydes hjælp til at anbringe bagage, kufferter mv. i bagagerummet.

Chaufføruddannelse

Chaufførerne har alle gennemført grunduddannelse iht. taxilovgivningen.

Taxiserviceinformation

For at sikre, at chaufføren har kendskab til gældende regler og servicekravene i TMS, skal alle chauffører have gennemlæst og forstået Aalborg Lufthavns servicekoncept, for at levere taxiservice i lufthavnen. Servicekonceptet indeholder information om adgangskrav til TMS, fremkald af vogne, korrekt adfærd i lufthavnen, sanktioner mv.

Chauffører, som ønsker at levere taxiservice i Aalborg Lufthavn, skal have læst og forstået lufthavnens Taxi-servicekoncept

Selskaberne sikrer, at kun chauffører, som har læst og forstået servicekonceptet, og er registreret i TMS, kan blive sendt til lufthavnen. 

Kontaktinformation

Passagerer skal let kunne komme i kontakt med selskabet i tilfælde af glemte sager, behov for klage eller lignende. Kontaktinformationer skal fremgå af kvitteringen, som udleveres ved betaling for tur.

Efterlevelse af servicekonceptet

Aalborg Lufthavn indrapporterer manglende overholdelse af regler og servicekravene til selskabet. Lufthavnen kan desuden indberette grove eller gentagne forseelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Klagenævn. Selskaberne kvitterer for modtagelse af rapporten og eksekverer senest 3 dage efter modtagelsen sanktioner iht. det aftalte katalog. Er selskabet uenig i rapporten, kan selskabet sende en begrundet afvisning til Aalborg Lufthavns TMS-drift.

Selskaberne forpligtiger sig til overfor Aalborg Lufthavn at kunne dokumentere eksekvering af gældende sanktioner:

Forseelses nr. Adfærdstype Modtager af sanktion Sanktionslængde
1 Chauffør vil ikke hjælpe med bagage og/eller ryger i vogn Chauffør 1 måned
2 Chaufføren opfylder ikke Reglerne angående profilbeklædning Chauffør 1 måned
3 Chaufføren tiltaler passageren eller andre på en upassende måde, herunder skænderi Chauffør 3 måneder
4 Kørselsvægring Chauffør 6 måneder
5 Ulovlig hyresøgning Chauffør 6 måneder
6 Chaufføren følger ikke Taxi Service’s anvisninger, parkerer ulovligt, eller udenfor båsene i depotet Chauffør 3 måneder
7 Chaufføren forhindrer passage af andre køretøjer. Chauffør 6 måneder
8 Taxi opholder sig på AAL’s ejendom uden lovligt ærinde Chauffør 3 måneder
9 Chauffør anderkender ikke passagerens ret til frit at vælge Taxi og Selskab. Chauffør 3 måneder
10 Chauffør anvender falsk ID, eller forsøger på anden vis at snyde systemet fx ved ’tail-gating’, bryde kørselsretninger, foregive en afsætning osv. Chauffør Permanet udelukkelse og evt. politianmeldelse
11 Chaufføren beskadiger forsætligt lufthavnens ejendom Chauffør PERMANENT
12

Chauffør udøver fysisk eller psykisk vold mod passager, medarbejder eller andre

Chauffør PERMANENT
13 Chauffør har ikke læst og forstået AAL´s TMS servicekoncept Chauffør Udelukket indtil AAL´s servicekoncept er læst og forstået