Skip to content

Nyt partnerskab mellem Aalborg Lufthavn og Egholm Park om flysikkerhed og klimakompensation

I Aalborg Lufthavns arbejde med den grønne omstilling, er dét at være en CO2-neutral lufthavn en stor milepæl, der nu er på vej til at blive en realitet. Det sker gennem køb af klimakompensation lige op ad lufthavnen – nemlig på øen Egholm. Under navnet Egholm Park bliver mere end halvdelen af markerne nu lagt om til vedvarende naturarealer, hvilket især vil styrke biodiversiteten og naturoplevelsen på øen.

Vedvarende græs- og naturarealer på Egholm vil kompensere for dén CO2-udledning, som Aalborg Lufthavn på nuværende tidspunkt ikke selv kan reducere. Samtidig sikrer lufthavnen et samarbejde om en hensigtsmæssig forvaltning af området, hvor der tages hensyn til lufthavnens gældende forpligtelser og lovkrav omkring flysikkerhed.

- Igennem de sidste mange år er der blevet arbejdet målrettet med at reducere Aalborg Lufthavns CO2-aftryk. Vi er kommet langt med blandt andet at skifte til LED-belysning og til el-køretøjer, men for at blive CO2-neutrale er klimakompensation en nødvendighed. Og nu har den helt rigtige løsning budt sig, hvor vi både sikrer tilstrækkelig kompensation og samtidig bidrager til vores nærområde. Lige så vigtigt er, at vi i endnu større grad kan sikre vores lovmæssige forpligtelser til flysikkerheden, i forhold til blandt andet typen af fugle i området. Helt konkret vil vedvarende græsarealer begrænse antallet af større trækfugle i lufthavnens luftrum, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.   

Egholm har optimale forhold

Ud fra hundredvis af prøver er jorden til Egholm Park blevet analyseret for at undersøge potentialet for kulstofopbygning og CO2-optag. Forventningen er på mindst 27.000 tons CO2-optag over en 10-årig periode. Dette forudsætter blandt andet, at digerne op til fjorden bevares og at græsarealerne afgræsses. Kulstofopbygningen bliver i perioden løbende afdækket.

- Samarbejdet med Aalborg Lufthavn går ud på at forene virksomhedens behov for klimakompensation og flysikkerhed med en helt ny måde at drive landbrug på. I praksis indstiller vi vores planteavl og lægger jorden ud i vedvarende græs, hvilket giver en betydelig klimaeffekt og masser af plads til at biodiversiteten kan udvikle sig. Dette er kun det første store skridt i vores vision om at sikre Egholm for eftertiden som en grøn ø til glæde for naturen, aalborgenserne og tilrejsende gæster, siger initiativtager bag Egholm Park, Jens Thomsen.

Grøn omstilling med rødder i nærområdet

De 27.000 tons CO2-optag over 10 år overstiger lufthavnens nuværende kompensationsbehov, der også forventes at ændre sig i takt med lufthavnens arbejde med den grønne omstilling. Den del, der er udover lufthavnens eget behov, giver derfor muligheder for andre interessenter i branchen.

- Aalborg Lufthavn forbinder Nordjylland med resten af verden, hvor direkte flyforbindelser og udviklingen af lufthavnen gavner hele regionen – herunder erhvervslivet. De ambitioner og muligheder Egholm Park bringer med sig sker uafhængigt af planerne for den kommende 3. Limfjordsforbindelse, siger formand for Aalborg Lufthavns bestyrelse, Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter - Det er glædeligt, at vi nu er på vej mod at få en CO2-neutral lufthavn, hvor der investeres i lokal klimakompensation, der i tilgift styrker den nordjyske natur. Det gavner Aalborg Lufthavn, og det gavner hele Nordjylland, hvor der nu er skabt et eksempel på, hvordan nordjyske virksomheder og aktører kan arbejde sammen om klimaforbedringer.