Skip to content

Årets første måned påvirket af restriktioner

Den første måned i 2021 bød på strenge rejserestriktioner og det laveste antal passagerer siden foråret 2020 – med blot 16.196 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn og en passagertilbagegang på 83,8 procent i forhold til januar sidste år.

I starten af januar 2021 blev sidste års rejsevejledninger og restriktioner skærpet betydeligt, således at alle rejser til og fra udlandet blev frarådet, og der samtidig blev kraftigt opfordret til fortsat hjemmearbejde. Konsekvenserne kan ses i trafiktallene for januar 2021, hvor kun 16.196 rejsende var igennem terminalen mod 100.166 rejsende i januar 2020 – en markant tilbagegang på 83,8 procent.

Én udenrigsrute holder gang i erhvervslivet

De altoverskyggende rejserestriktioner må siges at have sat dagsordenen for starten af 2021, hvor særligt udenrigstrafikken er hårdt ramt – med kun op til én daglig udenrigsafgang med KLM til Amsterdam. Således var der i januar 2021 en markant tilbagegang på 93,2 procent, svarende til 2.046 rejsende til udlandet i år mod 30.080 rejsende i januar 2020.

– Danmark er stort set lukket af fra resten af verden i øjeblikket, og det tynger i høj grad erhvervslivet. Derfor er det essentielt, at KLM holder den vigtige erhvervsrute til Amsterdam åben, som, sammen med indenrigsruten til København, sikrer infrastrukturen i Danmark og holder gang i det danske erhvervsliv. Det sætter samtidig krav til en effektiv og fleksibel hurtig-testning af passagerne, og det er noget Aalborg Lufthavn har et stort fokus på at opretholde, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Fortsat tre selskaber flyver indenrigs

Det er indenrigsruten til København der opretholder trafikken i Aalborg Lufthavn, hvor både DAT, SAS og Norwegian flyver dagligt til og fra hovedstaden. Fra 1. februar øges kapaciteten til op mod otte daglige afgange – til stor gavn for de erhvervsrejsende.

– Indenrigsruten mellem Aalborg og København binder Danmark sammen både nu og når pandemien er lagt bag os. Derfor er det fantastisk, at vi fortsat har tre selskaber inde på ruten, der appellerer til hver deres type rejsende og sikrer attraktive priser, siger Niels Hemmingsen og fortsætter, – fra februar sætter DAT også ekstra daglige afgange ind og sikrer derved den fleksibilitet, som er rutens force. Samtidig kan vi fra slut marts se frem til endnu mere indenrigstrafik, når DAT flyver til Bornholm 3-4 gange om ugen.

Indenrigstrafikken gik tilbage med 75,8 procent, da 58.254 passagerer rejste indenrigs til og fra Aalborg i januar 2020 mod 14.090 i januar 2021.

Der var en tilbagegang i chartertrafikken på 99,5 procent – med 60 passagerer til og fra lufthavnen i januar 2021, hvor antallet var 11.832 året før.