Skip to content

Passagertal påvirket af regeringens anbefalinger

Siden genåbningen af Danmark tilbage i foråret, har Aalborg Lufthavn måned efter måned oplevet et stigende antal rejsende. I tallene for september ses der dog en lille tilbagegang i forhold til august. Rejseaktiviteten faldt specielt i den sidste halvanden uge af september. Der er ingen tvivl om, at det er et resultat af regeringens anbefalinger om at arbejde mere hjemme.

September er normalt årets bedste måned

September er normalt årets største måned, men i år ser vi lidt færre rejsende end i august 2020 – et resultat, der vidner om en tilbageholdenhed hos specielt de erhvervsrejsende. Samlet rejste 53.178 til og fra Aalborg Lufthavn i september 2020, som er 36,3 procent af det samlede antal rejsende i september sidste år.

- Set i lyset af, at vi står midt i en opblussen af Corona-smitte i hele Europa, hvor luftfarten er en af de brancher der i høj grad mærke konsekvenserne, så er resultatet som man kunne forvente. Vi er generelt meget enige i regeringens anbefalinger, og vi kan se, at både private og ikke mindst virksomhederne holder igen med rejseaktiviteterne. Vi erfarer, at noget af det der kunne være medvirkende til at lukke lidt op for virksomhedernes rejseaktivitet, er muligheden for adgang til high-speed tests i lufthavnene. Dette vil give den erhvervsrejsende mulighed for at afgøre om man kan møde ind på arbejdet næste dag, uden at udsætte sine kolleger for smitte, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen. 

Flere ferierejsende til udlandet i september

I september 2020 var der 7.430 udenrigsrejsende til og fra Aalborg Lufthavn, svarende til 15,8 procent af de samlet 47.065 rejsende til udlandet i september 2019. I antallet af charterrejsende er 19,4 procent tilbage i lufthavnen i forhold til sidste år, hvor der var 25.332, der rejste på charterferie mod 4.923 i år.

- Den stadig meget begrænsede chartertrafik har fået et løft i september, hvor der blandt andet har været et større rejseudbud til de populære græske destinationer, Kreta og Rhodos. Alt i alt har vi haft 12.353 charter- og udenrigsrejsende igennem lufthavnen i september, som er knap 12 procent flere end i august. Vi kan derfor se, at når udbuddet af rejser stiger, så følger passagerne også med, slutter Søren Svendsen.  

Alt i alt er 55,1 procent af indenrigspassagerene tilbage i Aalborg Lufthavn – med 40.825 rejsende i september i år mod 74.091 rejsende i september 2019.

Samlet set var der i Aalborg lufthavn 53.178 passagerer igennem terminalen i september 2020 mod 146.488 passagerer i september 2019 – en tilbagegang på 63,7 procent.