Skip to content

Aalborg Lufthavn med lav aktivitet

Flyselskaberne har aflyst størstedelen af deres flyvninger til og fra Aalborg Lufthavn i den globale kamp mod COVID-19/Coronavirus. Som følge heraf ses en markant tilbagegang i marts 2020 i forhold til samme måned sidste år i Aalborg Lufthavn.

I begyndelsen af marts tikkede det ind med de første aflysninger af fly ud af Aalborg Lufthavn. Da Udenrigsministeriet senere i marts, nærmere bestemt den 13., gik ud og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden til og med den 13. april, accelererede aflysningerne. Samlet set kommer marts 2020 derfor ud med en forventet tilbagegang på 66,7 procent i forhold til marts 2019.

Tilbagegang over hele linjen

I marts 2020 var der en tilbagegang på 64,2 procent i antallet af charterpassagerer til og fra Aalborg Lufthavn – med 5.080 charterpassagerer i år mod 14.207 i marts 2019. Indenrigstrafikken går tilbage med 66,3 procent, således rejste 23.976 passagerer til og fra København i marts 2020 mod 71.192 passagerer i 2019. Endelig går det også tilbage i udenrigstrafikken, idet 11.489 passagerer benyttede udenrigsruterne i marts 2020 mod 36.536 i 2019 – svarende til en tilbagegang på 68,6 procent.

- Vi er én blandt de fire danske lufthavne, der er i drift, men kører på lavt blus med 1-3 daglige afgange til København med SAS alt afhængig af hvilken ugedag, vi ser på. Vi har sendt 85 procent svarende til cirka 250 medarbejdere hjem på trepartsaftalen, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen. 

Reparation af flystandpladser og ombygning i Dutyfree

Mens der kun er ganske få passagerer gennem lufthavnen i disse dage, er aktivitetsniveauet omkring vedligeholdelse af lufthavnes faciliteter skruet op.

- Vi udfører i øjeblikket reparation og vedligeholdelse af flystandpladserne til de store kommercielle fly og etablerer nye flystandpladser til mindre privatejede fly. Samtidig udbygger vi vores Dutyfree-område med flere kvadratmeter. Endelig udvider vi med yderligere 10 nye ladestandere til el-biler på vores parkeringsområde, da vi ser en øget efterspørgsel på det område blandt vores rejsende, slutter Søren Svendsen.