Skip to content

Flere direkte ruter til udlandet, tak !

Den strategiske satsning om at tiltrække flere udenrigspassagerer synes at lykkes, og Danmarks 3. største lufthavn er godt på vej mod en mere international profil. Juni blev således endnu en måned med stor fremgang i udenrigs- og chartertrafikken.

Strategien synes at lykkes

For 3 år siden besluttede man i Aalborg Lufthavn at fokusere på øget udenrigstrafik og chartertrafik, og en ihærdig og målrettet indsats for at tiltrække flere direkte ruter til udlandet blev sat i søen. - Vi ønskede at være mere - og andet - end en dominerende indenrigslufthavn, vi ville have flere direkte ruter til udlandet, flere udbudte sæder og flere destinationer at vælge imellem og måned efter måned ser vi nu vækst på netop de forretningsområder/indsatsområder, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Udenrigspassagererne tegner sig i juni 2011 for en fremgang på hele 37,2 procent – således rejste 22.384 passagerer direkte til udlandet fra Aalborg Lufthavn i juni 2011 mod 16.310 passagerer i samme måned sidste år.

Den anden store strategiske satsning ligger på charterområdet, aldrig før har der været udbudt så mange sæder som i sommerprogrammet 2011. Og væksten er også til at få øje på. - Vi er løbende i dialog med charterselskaberne, hvor vi redegør for det store markedspotentiale, der er i Aalborg Lufthavn. I år synes charterselskaberne at have lyttet ved at sætte mere kapacitet ind, men der skal udbydes endnu mere og ikke mindst nye destinationer, slutter lufthavnsdirektøren. 
 
Chartertrafikken er i juni 2011 steget 17,6 procent. Således rejste 21.210 passagerer på charterferie fra Aalborg Lufthavn i juni 2011 mod 18.038 passagerer i samme måned sidste år.

Indenrigstrafikken påvirket af flere faktorer

Totalt set oplevede Aalborg Lufthavn en mindre tilbagegang på 1,7 procent i juni 2011 mod juni 2010. I juni 2011 rejste 130.316 passagerer således til og fra Aalborg Lufthavn, hvilket gør juni 2011 til den næststørste måned i Aalborg Lufthavns historie.

Tilbagegangen ligger udelukkende i indenrigstrafikken, hvor der i juni 2011 var 86.722 mod 98.278 i juni 2010 – en tilbagegang på 11,8 procent. En kombination af flere faktorer forklarer tilbagegangen: Til forskel for 2010 faldt både Pinsen og Kristi Himmelfartsdag i år i juni og samtidig spiller det ind at mange oversøiske destinationer nås via Amsterdam. 

Totalt for årets første 6 måneder kan Aalborg Lufthavn præsentere en fremgang på 5, 4 %.