Skip to content

Væksten fortsætter i Aalborg Lufthavn

Oktober var endnu en flot måned for Aalborg Lufthavn og indgår dermed i rækken af måneder med pæn vækst. Det er en udvikling, som har varet i snart to år. Eneste undtagelse er april måned i år, hvor askeskyen forhindrede endnu et godt resultat. 

124.874 passagerer rejste gennem Aalborg Lufthavn, hvilket er 13.180 flere end samme måned året før. En stigning på 11,8%. 
Oktober 2010 er dermed den 4. bedste måned i lufthavnens historie.    

Endnu engang var det indenrigstrafikken, der tegnede sig for den største del af passagertallet, men der er også for alvor kommet gang i udviklingen for charter- og udenrigstrafikken. Helt præcist rejste 99.192 passagerer på indenrigsruten til København, hvilket er en stigning på 7,5% i forhold til sidste år. 13.636 passagerer var at finde på de direkte udenrigsruter, 2.330 flere end året før år, svarende til en stigning på 20,6%. Chartertrafikken voksede med hele 47,8%, svarende til 3898 passagerer. I alt rejste 12.046 passagerer på charterferie fra Aalborg Lufthavn.

Hviler ikke på laurbærrene

Den flotte fremgang Aalborg Lufthavn har oplevet de seneste år fortsætter altså, og det vækker naturligvis glæde hos lufthavnsdirektør Søren Svendsen, som slet ikke er klar til at hvile på laurbærrene.
”Vi har en ambition om at nå op på 2 millioner passagerer i 2016. Vi ved det er et ambitiøst mål, men udviklingen bekræfter, at dette mål absolut er inden for rækkevidde,” udtaler lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

”Vi er meget glade for 11,8% vækst i oktober 2010 specielt set i forhold til oktober sidste år som  bød på meget kraftig vækst. Aalborg Lufthavn oplevede således sidste år en vækst på over 20% i modsætning til de lufthavne vi normalt sammenligner os med, som alle havde negativ udvikling i passagertallene for 2009”.

Væksten i passagertrafikken kommer både fra lufthavnens naturlige markedsområde i Nordjylland, men også i stigende grad fra det midt- og østjyske område, hvor et omfattende og målrettet markedsføringsarbejde for alvor har skabt en øget passagertilstrømning til Aalborg Lufthavn.