Skip to content

Rejsen mod en bæredygtig og CO2-neutral fremtid

I Aalborg Lufthavn er arbejdet med den bæredygtige omstilling i fuld gang, hvor der igennem det internationale carbon management program Airport Carbon Accrediation sættes et klimavenligt fokus på hele rejsen –​ fra parkeringpladsen til flytrappen.

Hver dag er Aalborg Lufthavn udgangspunktet for mange passagerers rejse. De lægger deres start på rejsen i vores hænder, og de forventer en god rejseoplevelse. Det forpligter og kræver, at vi hver eneste dag yder den bedst mulige service, og en vigtig del af den service er en lufthavn, der følger udviklingen og fra start til slut tager et klimabevidst ansvar for rejsen.

Uanset om en passager tager bilen eller toget til lufthavnen, skal til forretningsmøde i København eller tilbringe en uge i solen på Mallorca, er målet at blive en fuldt CO2-neutral lufthavn – med afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og certificering gennem Airport Council International Europes Airport Carbon Accrediation program   

Vores mål i den bæredygtige omstilling:

 • Ved udgangen af 2021 skal Aalborg Lufthavn være en CO2-reducerende lufthavn.
 • Ved udgangen af 2025 skal Aalborg Lufthavn være en CO2-neutral lufthavn.
 • I 2050 skal Aalborg Lufthavn, inklusiv flytrafikken til og fra lufthavnen være CO2-neutral.

Den 10. november 2021 indfriede Aalborg Lufthavn delmålet om at være en CO2-reducerende lufthavn i løbet af 2021.

Airport Carbon Accreditation
- Et systematisk arbejde med CO2-reduktion

I bestræbelserne på at bidrage til den bæredygtige omstilling og blive en mere klimavenlig virksomhed, har Aalborg Lufthavn besluttet at strukturere arbejdet med CO2-reduktion ud fra det internationalt anerkendte carbon management program for lufthavne, Airport Carbon Accreditation. Dette program henvender sig specifikt til lufthavne, som ønsker at reducere deres CO2-emissioner og dermed gøre en forskel for klimaet.

Airport Carbon Accreditation benyttes af en lang række lufthavne verden over, og tilbyder lufthavnene en struktureret ramme for, hvordan man kan arbejde med CO2 reduktion. Programmet giver blandt andet lufthavnene mulighed for at identificere følgende:

 • Lufthavnens emissionskilder
 • Kortlægning af lufthavnens CO2-emissioner
 • Processer for styring og neutralisering af CO2-emissioner
 • Processer for forøgelse af effektiviteten gennem neutralisering af CO2-emissioner.
 • Processer for positivt at påvirke hele luftfartsbranchen  

Airport Carbon Accreditation tilbyder lufthavnene en officiel certificering fra niveauerne 1 til 4+.

 • For at opnå niveau-1 certificering skal man identificere sine emissionskilder og registrere sin CO2-emissioner.
 • For at opnå niveau-2 certificering skal man herudover kunne påvise et fald i CO2-emissioner over en 3-årig periode, samt vise at man har en CO2-politik og aktivt arbejder med CO2-reduktion.
 • For at opnår niveau-3 certificering skal man herudover inkludere alle CO2-emissioner fra tredjeparter (flyselskaber, passagerer osv.) og engagere tredjeparterne i aktivt at reducere CO2-emissionerne tilknyttet lufthavnen.
 • For at opnå niveau-3+ certificering skal man herudover kompensere for lufthavnens resterende CO2-emissioner, ved brug af troværdige og godkendte klimakreditter. 
 • For at opnå niveau-4 certificering skal man herudover definere en langsigtet klimaplan om absolut CO2-neutralitet, som skal korrespondere med kravene i Paris-aftalen. Ligeledes skal man kunne bevise, at lufthavnen aktivt driver tredjeparter til at reducere deres CO2-emissioner.
 • For at opnå niveau-4+ certificering skal man herudover kompensere for lufthavnens resterende CO2-emissioner, ved brug af troværdige og godkendte klimakreditter. 

Nedenstående illustrerer de 6 niveauer indenfor Airport Carbon Accreditation, og hvilke niveauer Aalborg Lufthavn fokuserer på lige nu.

Niveau-2 certificering opnået

Den 10. november 2021 opnåede Aalborg Lufthavn niveau-2 certificering, med efterfølgende status som CO2-reducerende lufthavn. 

Aalborg Lufthavn har arbejdet intensivt med at identificere sine emissionskilder, beregne de faktiske CO2-emissioner, og været i stand til at påvise et fald i CO2-emissioner for 2018, 2019 og 2020.

Herudover har Aalborg lufthavn lagt en ambitiøs klimastrategi, som på sigt skal resultere i, at vi bliver en CO2-neutral lufthavn.

Aalborg Lufthavns emissionsdata og klimastrategi blev i sommeren 2021 eksternt revideret af en konsulent fra Price Waterhouse Cooper i København. Han har underskrevet en erklæring på, at vores emissionsdata er korrekte, han har godkendt vores klimastrategi, og herefter indstillet os til certificering hos ACA.     

I would like to commend Aalborg Airport for joining Airport Carbon Accreditation directly at Level 2 ‘Reduction’. This achievement recognises the ongoing ef-forts of the airport team to decarbonise through various CO2-reducing initiatives. By advancing electrifica-tion, switching to more energy-efficient systems and operations as well as opting for greener equipment, the airport is contributing to a more sustainable future of air transport today. 

Olivier Jankovec, ACI EUROPE Director General

Hvordan har Aalborg Lufthavn opnået sin niveau-2 certificering?

Aalborg Lufthavn har igennem en årrække gennemført projekter og tiltag, som alle har været med henblik på at reducere lufthavnens CO2-emissioner.

Eksempelvis har lufthavnen:

 • Løbende udskiftet næsten 50% af brændstofdrevet Handling-udstyr til elektrificeret Handling-udstyr.
 • Løbende udskiftet næsten 50 % af lysene i terminalen, 10% af lysene på forpladsen og 80% af lysene på flyfeltet fra glødepærer til LED-pærer.
 • Implementeret et energistyringssystem, der giver lufthavnen mulighed for at monitorere og styre energiforbruget i lufthavnen.

I perioder hvor der enten ikke er så mange passagerer, eller hvis arealer af lufthavnen ikke bruges, er det muligt for Aalborg lufthavn at skrue ned/slukke for varme, lys, aircondition og lignende, således der ikke overforbruges energi i lufthavnen.

I 2021 har lufthavnen derudover:

 • Fået udarbejdet en omfattende energiscreeningsrapport i samarbejde med NIRAS, med henblik på at få kortlagt, hvilke områder af lufthavnen der kan foretages energioptimerende tiltag på.
  - Dette har helt konkret ført til, at Aalborg Lufthavn har valgt at udskifte en diesel-drevet flytrappe til en el-drevet flytrappe. Den eldrevne flytrappe udleder kun 182 kg CO2 om året, hvor i mod en dieseldrevet trappe udlever 24.175 kg om året. Herudover har Aalborg Lufthavn planlagt at udskifte al lys på forpladsen til LED indenfor et par år, da dette medfører en potentiel energibesparelse på op i mod 90%.
 • Påbegyndt arbejdet med udvidelse af 12 el-ladestandere i direct parking.
 • Påbegyndt samarbejde med AAU, Shell og Steeper Energy med henblik på udvikling og produktion af bæredygtigt flybrændstof (LOWCARBFUELS.DK)